http://www.mbkp.com/ 780-439-8800 Contact Us

Home

Welcome to the home page of

Our Lady Queen of Poland Parishin Edmonton, Alberta, Canada


We invite you to join Holy Masses online:


How to properly attend the Holy Mass online:

  • Jak prawidłowo uczestniczyć we Mszy Świętej online

    Sytuacja na świecie spowodowała pewne ograniczenia, które są niezbędne w ograniczeniu rozprzestrzeniania się wirusa. Oto kilka propozycji, które pomogą w lepszym przeżywaniu Mszy św. transmitowanych przez środki społecznego przekazu.


Financial support for our Parish:

Please select "Edmonton-Our Lady Queen of Poland" for "Parish Name".
God bless you for all the donations.


Holy Masses can also be followed from the Holy Rosary Parish:


As we are following the Archdiocese recommendations, the office is working remotely. Please call the office number (780.439.8800) or email us (office@mbkp.com) and we will assist you.

  © 2022 MBKP  
Our Parish
Home
Holy Masses
Devotions
Sacraments
Parish History
Photo Album
Ministry
Fathers
Sisters
Parish Groups
Prayers
Litanies
Info
Parish Office
Weekly Bulletin
Links
Forms
Archive
Contact Us