http://www.mbkp.com/ 780-439-8800 Kontakt | Contact Us

Nasza Parafia
Strona Główna
Msze Święte
Nabożeństwa
Sakramenty
Historia Parafii
Album Zdjęć
Duszpasterstwo
Duszpasterze
Siostry Zakonne
Grupy Parafialne
Modlitwy
Litanie
Info
Kancelaria Parafialna
Biuletyn
Linki
Formularze
Archiwum
Kontakt
Sakrament Namaszczenia Chorych
 Sakramenty 

Sakrament Namaszczenia Chorych

Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone.
Jk 5, 14-15

To sakrament przewidziany dla ciężko chorych. Udzielając sakramentu namaszczenia chorych kapłan modli się wraz z domownikami za chorego. Namaszcza jego czoło i ręce olejem świętym, wypowiadając przy tym słowa: „Przez to święte namaszczenie niech Pan w swoim nieskończonym miłosierdziu wspomoże ciebie łaską Ducha Świętego. Amen. Pan, który odpuszcza ci grzechy, niech cię wybawi i łaskawie podźwignie. Amen”. Chory, który nie stracił przytomności, powinien też przyjąć sakrament pokuty i Komunię świętą.

Często rodzina zbyt późno zawiadamia księdza o potrzebie udzielenia choremu sakramentu namaszczenia chorych. Wiąże się to nazwą, jaką jeszcze do niedawna określano ten sakrament: ostatnie namaszczenie. Nazwa pochodziła stąd, że w praktyce sakramentu udzielano osobom umierającym. Tymczasem sakrament namaszczenia chorych może być przyjmowany w życiu wielokrotnie przy każdym nawrocie ciężkiej choroby, kiedy choroba zagraża życiu lub też kiedy chory na przykład z powodu wieku jest słaby. Przyjęcie namaszczenia łączy się z wieloma łaskami, m.in:

  • uzbraja przed pokusami szatana,
  • chroni przed trwogą śmierci,
  • ułatwia choremu zachowanie spokoju w obliczu cierpienia
  • w razie utraty przytomności odpuszcza choremu nawet ciężkie grzechy (pod warunkiem, że chory pragnął przyjęcia tego sakramentu)

Przyjęcie namaszczenia może nawet czasem obfitować w łaskę powrotu do zdrowia. Nie powinniśmy zatem zwlekać z powiadomieniem kapłana, zwłaszcza iż sakrament udzielony po zgonie jest nieważny.

Jeśli z różnych powodów, na przykład jako świadkowie wypadku samochodowego, nie mamy możliwości wezwać kapłana, każdy z nas może z ciężko chorym ale przytomnym wzbudzić akt żalu: „Ach żałuję za me złości, jedynie dla Twej miłości. Bądź miłościw mnie grzesznemu, całym sercem skruszonemu”.

Kapłan odwiedza chorych w szpitalach w Edmonton, jak również w domu, po uprzednim zawiadomieniu. W nagłych wypadkach można wezwać kapłana o każdej porze.

www.mydlniki.diecezja.pl

 Sakramenty 
  © 2022 MBKP  
Our Parish
Home
Holy Masses
Devotions
Sacraments
Parish History
Photo Album
Ministry
Fathers
Sisters
Parish Groups
Prayers
Litanies
Info
Parish Office
Weekly Bulletin
Links
Forms
Archive
Contact Us