http://www.mbkp.com/ 780-439-8800 Kontakt | Contact Us

Nasza Parafia
Strona Główna
Msze Święte
Nabożeństwa
Sakramenty
Historia Parafii
Album Zdjęć
Duszpasterstwo
Duszpasterze
Siostry Zakonne
Grupy Parafialne
Modlitwy
Litanie
Info
Kancelaria Parafialna
Biuletyn
Linki
Formularze
Archiwum
Kontakt
Sakrament Chrztu Świętego
 Sakramenty 

Sakrament Chrztu Świętego

Bóg wzywa każdego po imieniu. Imię każdego człowieka jest święte. Imię jest ikoną osoby. Domaga się szacunku ze względu na godność tego, kto je nosi. Rodzice, chrzestni i proboszcz powinni troszczyć się, by nie nadawać dziecku imienia obcego duchowi chrześcijańskiemu.

Chrzest jest przystąpieniem do społeczności Kościoła oraz wejściem na drogę, która ma człowieka doprowadzić do wiecznego życia z Bogiem w gronie zbawionych. Przez chrzest człowiek dostępuje odpuszczenia grzechu pierworodnego i wszystkich grzechów osobistych, rodzi się do nowego życia, przez które staje się przybranym synem Ojca, członkiem Kościoła Chrystusowego, świątynią Ducha Świętego. Podczas chrztu imię Pańskie uświęca człowieka i chrześcijanin otrzymuje swoje imię w Kościele. Może to być imię Świętego, to znaczy ucznia Chrystusa, którego życie było przykładną wiernością swemu Panu. Patron wybrany dla dziecka wraz z imieniem jest drogowskazem na drodze do zbawienia. Święty patron jest wzorem miłości i zapewnia wstawiennictwo u Boga.


1. Patron chrztu

Chrzest dziecka wiąże się z nadaniem dziecku imienia. Dokonując wyboru imię dla swojego dziecka katoliccy rodzice powinni wiedzieć, że wybór imienia łączy się z wyborem patrona dziecka, który od momentu chrztu towarzyszył będzie mu w całym życiu. Dlatego powinniśmy brać pod uwagę nie samo brzmienie imienia, to czy jest modne i atrakcyjne, ale jakiego patrona wybieramy dla naszego dziecka. Otrzymując chrześcijańskie imię, dziecko zyskuje jednocześnie niebieskiego patrona jako pomoc i wzór do naśladowania.

Istnieje zwyczaj nadawania dziecku na chrzcie takiego imienia, jakie "przyniosło sobie na świat". Rodzice sięgają po kalendarz i sprawdzają, który święty obchodzi imieniny w dniu narodzin ich dziecka. Czasem wybiera się świętego, którego wspomnienie przypada kilka dni przed lub po przyjściu dziecka na świat.

Otrzymane imię pozostaje na zawsze. W Królestwie niebieskim zajaśnieje w pełnym blasku tajemniczy i niepowtarzalny charakter każdej osoby naznaczonej Bożym imieniem. "Zwycięzcy dam (...) biały kamyk, a na kamyku wypisane imię nowe, którego nikt nie zna oprócz tego, kto [je] otrzymuje" (Ap 2,17). "A oto Baranek stojący na górze Syjon, a z Nim sto czterdzieści cztery tysiące, mające imię Jego i imię Jego Ojca wypisane na czołach" (Ap 14,1).

Nowe imię chrześcijanin otrzymuje jeszcze raz: w momencie osiągnięcia dojrzałości religijnej wraz z sakramentem bierzmowania. Patron bierzmowania to drugi opiekun człowieka na drodze życia. Kim jest patron, najpiękniej wyjaśnił Jan Paweł II mówiąc o św. Stanisławie Szczepanowskim, patronie Polski: "Patron to opiekun przed Bogiem, ale i patron-opiekun przed złem, przed spiskiem zła i przed słabością". Bo "Święci nie umierają. Ich życie pozostaje wzorem dla chrześcijan".


2. Rola rodziców i rodziców chrzestnych w sakramencie chrztu świętego

„Chcę dla mego dziecka tego, czego Ty, Panie, chcesz. Chcę być narzędziem w Twoich rękach”.

„Wiem, że to dziecko jest Twoją własnością. Ty je kochasz bardziej niż ja. Ty chcesz jego dobra bardziej niż ja i Ty, Boże, troszczysz się o nie bardziej nią ja. Prowadź je Twoją drogą i spraw, abym moimi decyzjami nie krzyżował Twoich mądrych planów”.

Rodzice dziecka są zobowiązani:

 • być pierwszymi osobami, dzięki którym dziecko poznaje Boga i wiarę
 • po chrzcie doprowadzać dziecko do poznania Boga (spowiedź św, I Komunia św., bierzmowanie),
 • być świadkami wiary dla dziecka,
 • żyć na co dzień,
 • wypełniać własne obowiązki religijne (codzienna modlitwa, niedzielna Msza św., regularne korzystanie z sakramentów św: pokuty i Eucharystii),
 • modlić się razem z dzieckiem i za dziecko,
 • wyjaśniać dziecku odpowiednie znaki religijne, znaczenie świąt i przygotowują się do nich,
 • obchodzić z dzieckiem rocznice chrztu,
 • świętować dzień Patrona,
 • własnym przykładem uczyć miłości bliźniego (np. brak kłótni w domu, pomoc sąsiedzka, przebaczenie, uczciwość szacunek dla starszych),
 • zawierzać dziecko Bogu.

Rodzice chrzestni:

 • nie są ojcem ani matką dziecka przyjmującego chrzest
 • należą do Kościoła katolickiego i przyjęli sakramenty: chrzest, eucharystia, bierzmowanie (nie jest wymagana pełnoletniość)
 • są wyznaczeni przez rodziców
 • prowadzą autentyczne życie chrześcijańskie
 • jeśli są małżonkami, to żyją w sakramentalnym małżeństwie
W czasie chrztu św. rodzice chrzestni podtrzymują światło i podają białą szatę. Natomiast w całym późniejszym życiu dziecka są zobowiązani modlić się za chrześniaka i pomagać rodzicom dziecka w jego chrześcijańskim wychowaniu. Mogą zatem kupować odpowiednie do wieku dziecka książki religijne, zabierać na pielgrzymkę do sanktuarium, w razie nie wypełniania obowiązków chrześcijańskich przez rodziców zwracać im uwagę.

Nie mogą zostać rodzicami chrzestnymi następujące osoby:

 1. Nieochrzczone.
 2. Należące do jakiejś sekty religijnej.
 3. Które publicznie zaparły się wiary.
 4. Które są wrogo ustosunkowane do wiary i religii.
 5. Będące publicznymi, jawnymi grzesznikami.
 6. Żyjące w małżeństwie bez ślubu kościelnego.


3. Formalności niezbędne do udzielenia sakramentu chrztu św:

Nie można udzielać sakramentu chrztu św. małym dzieciom bez faktycznej wiedzy rodziców lub wbrew ich woli.

Rodzice dziecka:

 1. Zgłaszają się do kancelarii parafialnej przynajmniej na miesiąc przed planowaną datą chrztu dziecka celem sporządzenia aktu chrztu św.
 2. Przynoszą odpis aktu urodzenia dziecka (birth certificate).
 3. Przystępują do Sakramentu Pokuty.
 4. Uczestniczą w katechezie przedchrzcielnej.

Rodzice chrzestni:

 1. Przedstawiają zaświadczenie z parafii zamieszkania że są wierzącymi i praktykującymi katolikami.
 2. Młodzież przedstawia zaświadczenie o aktualnym uczęszczaniu na katechizację.
 3. Uczestniczą w katechezie przedchrzcielnej.

www.mydlniki.diecezja.pl

 Sakramenty 
  © 2022 MBKP  
Our Parish
Home
Holy Masses
Devotions
Sacraments
Parish History
Photo Album
Ministry
Fathers
Sisters
Parish Groups
Prayers
Litanies
Info
Parish Office
Weekly Bulletin
Links
Forms
Archive
Contact Us