http://www.mbkp.com/ 780-439-8800 Kontakt | Contact Us

Nasza Parafia
Strona Główna
Msze Święte
Nabożeństwa
Sakramenty
Historia Parafii
Album Zdjęć
Duszpasterstwo
Duszpasterze
Siostry Zakonne
Grupy Parafialne
Modlitwy
Litanie
Info
Kancelaria Parafialna
Biuletyn
Linki
Formularze
Archiwum
Kontakt
Litanie
Litania przez wstawiennictwo
Czcigodnego Brata Antoniego Kowalczyka, OMI

(Do prywatnego odmawiania)

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas

Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami
Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami
Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami

Bracie Antoni, słuchający głosu Boga – wstawiaj się za nami
Bracie Antoni – wierny Bogu w najdrobniejszych rzeczach – wstawiaj się za nami
Bracie Antoni, wypełniający Bożą wolę – wstawiaj się nad nami
Bracie Antoni, żyjący dla Boga – wstawiaj się nad nami
Bracie Antoni, zjednoczony z Jezusem w cierpieniu – wstawiaj się za nami
Bracie Antoni, porzucający wszystko dla Jezusa – wstawiaj się za nami
Bracie Antoni, ubogi dla Jezusa – wstawiaj się za nami
Bracie Antoni, kroczący do Jezusa za Maryją – wstawiaj się za nami
Bracie Antoni, chwalący Maryję modlitwą i życiem – wstawiaj się za nami
Bracie Antoni, ufający bez reszty Maryi – wstawiaj się za nami
Bracie Antoni, utrudzony codzienną pracą – wstawiaj się za nami
Bracie Antoni, nieugięty w pokonywaniu ludzkich ograniczeń – wstawiaj się za nami
Bracie Antoni, niosący pomoc najmniejszym z Chrystusowych braci – wstawiaj się za nami
Bracie Antoni, walczący ze złym duchem – wstawiaj się za nami
Bracie Antoni, niestrudzony w modlitwie – wstawiaj się za nami
Bracie Antoni, kształtujący powołanych do służby Bogu – wstawiaj się za nami
Bracie Antoni, odważny w wyznawaniu wiary – wstawiaj się za nami
Bracie Antoni, otwarty na każdego człowieka – wstawiaj się za nami
Bracie Antoni, dzielący los emigrantów – wstawiaj się za nami

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami.

V. Wstawiaj się za nami Bracie Antoni.
R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:

Wszechmogący Wieczny Boże, *wejrzyj łaskawie na Twojego wiernego sługę, Brata Antoniego Kowalczyka ✝ i przez Jego wstawiennictwo daj nam łaskę wiernego naśladowania Twojego Syna Jezusa Chrystusa* i czynienia tego, co się Tobie podoba. *Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.


Przygotował: O. Tomasz Krzesik, OMI
Nihil obstat: O. Alfred Grzempa, OMI, Prowincjał

  © 2022 MBKP  
Our Parish
Home
Holy Masses
Devotions
Sacraments
Parish History
Photo Album
Ministry
Fathers
Sisters
Parish Groups
Prayers
Litanies
Info
Parish Office
Weekly Bulletin
Links
Forms
Archive
Contact Us