http://www.mbkp.com/ 780-439-8800 Kontakt | Contact Us

Nasza Parafia
Strona Główna
Msze Święte
Nabożeństwa
Sakramenty
Historia Parafii
Album Zdjęć
Duszpasterstwo
Duszpasterze
Siostry Zakonne
Grupy Parafialne
Modlitwy
Litanie
Info
Kancelaria Parafialna
Biuletyn
Linki
Formularze
Archiwum
Kontakt
Sakrament Pokuty i Pojednania
 Sakramenty 

Sakrament Pokuty i Pojednania

Choćby były grzechy wasze jak szkarłat, jak śnieg wybieleją;
i choćby były czerwone jak karmazyn, będą białe jak wełna”,

(Iz 1[,16-18])

Sakrament pokuty i pojednania ustanowiony w dniu zmartwychwstania Chrystusa to sakrament, w którym za każdym razem uobecnia się cud duchowego zmartwychwstania człowieka. Szafowany w Kościele katolickim i prawosławnym, jest wielkim darem dla wiernych: grzesznik może w nim odzyskać pełnię równowagi, radości i pokoju, czasami po wielu latach.

Grzechy lekkie, zwane też powszednimi, nie odbierają nam życia bożego, ale bardzo je utrudniają. Odpuszcza je żal za grzechy, ale wyznajemy je w konfesjonale, ponieważ kapłan może udzielić nam potrzebnej rady, ale przede wszystkim dlatego, że spowiedź jest sakramentem, w którym otrzymujemy łaski od Boga – łaskę wyzwolenia z grzechu. Natomiast grzechy ciężkie są nam odpuszczane jedynie w sakramencie pokuty i pojednania. Grzech ciężki nazywany jest również grzechem śmiertelnym, bo z chwilą kiedy człowiek popełnia grzech ciężki, duchowo umiera, traci życie dziecka bożego. Jak z chwilą śmierci ustaje nasz kontakt z otaczającym nas światem, tak z chwilą popełnienia grzechu ciężkiego tracimy kontakt z Bogiem. Sakrament pokuty, w którym wyznajemy grzechy śmiertelne to wskrzeszenie człowieka, to przywrócenie mu życia. Pięknie o spowiedzi, którą nazwał spotkaniem z Boskim Lekarzem, pisze ks. Edward Staniek w książce Uwierzyć w Kościół: „Chciałbym, abyśmy zobaczyli konfesjonał jako gabinet lekarza. Oto Boski Lekarz przygotował dla nas wspaniałą aptekę, w której można uleczyć wszystkie choroby ducha i wiele chorób ciała.”

Sakrament pokuty często traktujemy jak proces sądowy, poddanie się wyrokom instancji sądowej i uważamy, że wraz z uzyskaniem rozgrzeszenia jesteśmy rozliczeni z Panem Bogiem. Takie spojrzenie na sakramentalne wskazuje, jak mało wiemy o istocie tego sakramentu. Bóg Ojciec to nie tylko Sędzia Sprawiedliwy, który za zło karze. To przede wszystkim nasz Ojciec, który nas kocha i który otacza nas opieką. Istotą sakramentu pokuty i pojednania jest spotkanie z Bogiem Miłosierdzia, rozmowa z Panem Bogiem, wyznanie naszych win, zrozumienie błędów. Boimy się kapłana w konfesjonale, wstydzimy się wyznać przed nim nasze grzechy, a przecież Bóg i tak zna wszystkie nasze myśli i uczynki. Spowiedź to spotkanie z Jezusem, a nie z kapłanem.

Dlaczego spowiadamy się przed kapłanem? Ponieważ potrzebujemy pewności, że nasza spowiedź jest odprawiona z zachowaniem wszystkich warunków, także postanowienia poprawy. Spowiedź przed samym Bogiem takiej pewności nie daje. Przez udzielenie rozgrzeszenia w imieniu Boga kapłan daje człowiekowi zapewnienie o odpuszczeniu grzechów, to znaczy, że daje zapewnienie, iż w oczach Boga jesteśmy bez grzechu, w stanie takiej samej łaski uświęcającej, jaka była naszym udziałem w momencie przyjęcia sakramentu chrztu. Grzech zniekształca sumienie, zaburza umiejętność rozróżniania zła od dobra, bez pomocy kapłana często trudno dostrzec to zło w swoim życiu.

Dojrzałe podejście do sakramentu pokuty wymaga:

  • wiary w działanie miłosiernego Boga
  • odpowiedniego rachunku sumienia
  • szczerego żalu i mocnego postanowienia poprawy realizowanego poważnie po spowiedzi (postanowienie powinno być jedno, konkretne i mocne, to znaczy wzmocnione modlitwą)
  • wyznania grzechów i zadośćuczynienia Bogu i ludziom.

W parafii Matki Bożej Królowej Polski okazja do spowiedzi przed każdą Mszą Św. W pierwszy piątek miesiąca do godz. 21:00.

www.mydlniki.diecezja.pl

 Sakramenty 
  © 2022 MBKP  
Our Parish
Home
Holy Masses
Devotions
Sacraments
Parish History
Photo Album
Ministry
Fathers
Sisters
Parish Groups
Prayers
Litanies
Info
Parish Office
Weekly Bulletin
Links
Forms
Archive
Contact Us