http://www.mbkp.com/ 780-439-8800 Kontakt | Contact Us

Nasza Parafia
Strona Główna
Msze Święte
Nabożeństwa
Sakramenty
Historia Parafii
Album Zdjęć
Duszpasterstwo
Duszpasterze
Siostry Zakonne
Grupy Parafialne
Modlitwy
Litanie
Info
Kancelaria Parafialna
Biuletyn
Linki
Formularze
Archiwum
Kontakt
Siostry Zakonne
Zgromadzenie Sióstr Najświętszego Imienia Jezus

Zgromadzenie Sióstr Najświętszego Imienia Jezus pod opieką Maryi Panny Wspomożenia Wiernych, założone w 1887 r. Jego powstanie i charakter ściśle wiążą się z kasatą zakonów w zaborze rosyjskim, po upadku powstania styczniowego. Zaborcy chcieli doprowadzić do całkowitego zniszczenia życia religijnego Polaków przez kasatę zakonow i zgromadzeń zakonnych. Do konfesjonału Ojca Założyciela przychodziło wiele dziewcząt pragnących służyć Bogu. Dziewczętom radził, aby prowadziły życie zakonne ukryte, bez habitu. W taki sposób mogły uniknąć prześladowania i prowadzić swoją działalność niezauważalną przez zaborców.

Współzałożycielką Zgromadzenia była Sługa Boża Franciszka Maria Witkowska. Mając dwadzieścia lat, na polecenie błogosławionego ojca Honorata, zorganizowała życie i działalność pierwszych sióstr. Na początku istnienia siostry prowadziły apostolską posługę wśród rękodzielniczek, zmierzając do religijnego i moralnego odrodzenia tej grupy społecznej. Matka Franciszka Witkowska odznaczała się umiłowaniem Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie oraz szczególną czcią Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych, której wraz z siostrami, 10 grudnia 1893 r. złożyła ofiarę z życia za wolność i rozwój Kościoła. Celem zgromadzenia jest religijna odnowa środowiska, w którym siostry żyją. Siostry Imienia Jezus nie noszą habitu, zgodnie z charyzmatem prowadzą życie zakonne na sposób cichego i ukrytego życia Jezusa Chrystusa i Jego Matki w Nazarecie, bez żadnych zewnętrznych oznak zakonnych.

Najbardziej charakterystycznym elementem duchowym w charyzmacie zgromadzenia jest poświęcenie się sióstr za wolność i rozwój Kościoła. Aktu tego dokonuje się w momencie ślubów wieczystych. Oznacza to, że siostry ofiarują wszystkie modlitwy, prace i cierpienia, łącznie z gotowością oddania życia, za Kościół. Stałą praktyką jest też modlitwa za kapłanów. Siostry Imienia Jezus naśladują ciche i ukryte życie eucharystyczne, zamieszkując wśród ludzi w sposób sakramentalny, przybliżając im Jezusa i ukazując wartość pracy, pełnionej w duchu ewangelicznym.

Czynią to poprzez swiadectwo swojego życia, modlitwę, pokutę, pracę w różnych zawodach, zarówno w instytucjach kościelnych, jak też swieckich. Celem apostolskim Zgromadzenia jest także otoczenie opieką moralną dziewcząt i kobiet pracujących zawodowo. Podejmują pracę misyjną na różnych kontynentach świata. Obecnie Zgromadzenie rozwija swą działalność w 24 placówkach, w Polsce, oraz za granicą w Anglii, Kanadzie, Namibii, Litwie i Słowacji. Włączają się w różne prace przy parafiach: przygotowują dzieci i młodzież do sakramentów świętych, opiekują się parafialnymi grupami dziecięcymi, młodzieżowymi i osób dorosłych. Wspomagają także miejscowych księży w przygotowywaniu różnych uroczystości, dbają o wystrój kościołów, itp. Wzorem Matki Założycielki chcą „ukochać Boga i dać Go innym ukochać”.

Proces formacji podstawowlej:

Postulat: Jest okresem weryfikacji i uzasadniania wyboru drogi życia. Trwa pół roku.

Nowicjat: Jest czasem bezpośredniego przygotowania do złożenia pierwszych ślubów. Wypełnia pogłębianie znajomości Pisma Św. oraz Ustaw Zgromadzenia. Trwa dwa lata.

Juniorat: W tym czsie siostry rozwijają głęboką więź z Jezusem oraz przygotowują się zgodnie z potrzebami zgromadzenia, swoimi zainteresowaniami, zdolnościami i możliwościami, do przyszłej pracy. Trwa sześć lat.

Po okresie formacji podstawowej siostry składaja śluby wieczyste wraz z ofiarą za wolność i rozwój Kościoła Świętego.

W dniu 7 marca 1976 roku Siostry Imienia Jezus zostały zaproszone przez J.E. Ks. Biskupa Raymond Roy, diecezji St. Paul w Prowincji Alberta, do pomocy Kościołowi powszechnemu w Kanadzie. Pierwszym miejscem, w którym siostry zamieszkały była miejscowość Radway, w niedalekiej odległości od Edmonton. Po zakupieniu domu w miejscowości Smoky Lake, siostry znalazły tam stałe miejsce i rozpoczęły tam swoją działalność przy kościele „Our Lady of the Atonement” oraz podjęły pracę wśród chorych w szpitalach i opiekę w prywatnych domach ludzi starszych. W roku 1990, Siostry zakupiły dom w Edmonton na terenie Parafii Matki Bożej Królowej Polski i zaczęły pracę wśród chorych i dzieci. Poza pracą zawodową i regularnymi zajęciami, i modlitwą, Siostry pracują charytatywnie w kościele MBKP, służą pomoca kościołowi lokalnemu.


Galerie Zdjęć:


Eucharystia
   
Zgromadzenie
   
Praca


Kontakt:

Siostry Najświętszego Imienia Jezus

Tel.: 780-440-1082

  © 2022 MBKP  
Our Parish
Home
Holy Masses
Devotions
Sacraments
Parish History
Photo Album
Ministry
Fathers
Sisters
Parish Groups
Prayers
Litanies
Info
Parish Office
Weekly Bulletin
Links
Forms
Archive
Contact Us