http://www.mbkp.com/ 780-439-8800 Kontakt | Contact Us

Nasza Parafia
Strona Główna
Msze Święte
Nabożeństwa
Sakramenty
Historia Parafii
Album Zdjęć
Duszpasterstwo
Duszpasterze
Siostry Zakonne
Grupy Parafialne
Modlitwy
Litanie
Info
Kancelaria Parafialna
Biuletyn
Linki
Formularze
Archiwum
Kontakt
Jakie dokumenty i kiedy przedstawić należy w kancelarii parafialnej...
 Małżeństwo 

Jakie dokumenty i kiedy przedstawić należy w kancelarii parafialnej...

Czym jest ślub w Kościele? Kto go udziela? Jak się do uroczystości przygotować? Wiedza związana z udzielanym przez Kościół katolicki sakramentem małżeństwa jest bogata i bardzo ciekawa.


Spotkanie I

Zgłoszenie się do kancelarii parafialnej i zamówienie/ustalenie terminu ślubu. Rozpoczęcie kursu przedmałżeńskiego (na kurs oboje narzeczeni uczęszczają razem).


Spotkanie II

 1. Zgłoszenie się do kancelarii parafialnej nie wcześniej jak 6 miesięcy przed ślubem.
 2. Spisanie protokołu kanonicznego badania narzeczonych (do tego niezbędna jest obecność obojga narzeczonych). Należy umówić się z księdzem na spisanie tego dokumentu.
 3. Przedłożenie dokumentów:
  1. metryki chrztu do sakramentu małżeństwa z adnotacją o bierzmowaniu (ważna jest 6 miesięcy), ten dokument znajduje się w parafii, gdzie udzielony był chrzest. Jest to bardzo ważny dokument, bez niego sens traci cała wizyta;
  2. zaświadczenia o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego.
 4. Spisanie aktu małżeństwa.
 5. Jeżeli którakolwiek ze stron była wcześniej w związku małżeńskim, należy dostarczyć poniższe dokumenty zanim jakiekolwiek plany zostaną ustalone:
  1. Kopia dokumentów rozwodu cywilnego.
  2. Dokumenty kościelne stwierdzające nieważność. Data ślubu nie może zostać ustalona zanim procedura nieważności (w razie takiej potrzeby) nie zostanie ukończona.


Spotkanie III

 1. Przedłożenie brakujących dokumentów:
  1. odbyte dwie spowiedzi przedślubne (jedna po spisaniu protokołu - na spotkaniu drugim, jak wyżej, druga w tygodniu przed ślubem, w konfesjonale należy wspomnieć o rodzaju spowiedzi);
  2. zaświadczenie o wygłoszonych zapowiedziach poza parafią ślubu;
  3. dokładne dane świadków (adres, wiek, ewentualnie dwa imiona).
 2. Wyjaśnienie zaistniałych niejasności odnośnie liturgii sakramentu małżeństwa.

www.weddingtv.pl

 Małżeństwo 
  © 2021 MBKP  
Our Parish
Home
Holy Masses
Devotions
Sacraments
Parish History
Photo Album
Ministry
Fathers
Sisters
Parish Groups
Prayers
Litanies
Info
Parish Office
Weekly Bulletin
Links
Forms
Archive
Contact Us