http://www.mbkp.com/ 780-439-8800 Kontakt | Contact Us

Nasza Parafia
Strona Główna
Msze Święte
Nabożeństwa
Sakramenty
Historia Parafii
Album Zdjęć
Duszpasterstwo
Duszpasterze
Siostry Zakonne
Grupy Parafialne
Modlitwy
Litanie
Info
Kancelaria Parafialna
Biuletyn
Linki
Formularze
Archiwum
Kontakt
Skąd czerpie natchnienie i o jakiej miłości ona mówi...
 Małżeństwo 

Skąd czerpie natchnienie i o jakiej miłości ona mówi...

Czym jest ślub w Kościele? Kto go udziela? Jak się do uroczystości przygotować? Wiedza związana z udzielanym przez Kościół katolicki sakramentem małżeństwa jest bogata i bardzo ciekawa. Na pytania narzeczonych odpowiada ksiądz Rafał Wiśniewski.

Ja biorę sobie Ciebie za męża i ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz, że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż Panie Boże Wszechmogący w Trójcy Jedyny i Wszyscy Święci.


Miłość czyni człowieka lepszym

Próba zdefiniowania miłości zawsze natrafiała na znaczne trudności. Dochodzę do wniosku, że łatwiej jest powiedzieć i określić, "czym miłość nie jest", niż podać jednoznaczną definicję "miłość to…". Miłość jest mocno związana z życiem i jest równie dynamiczna jak życie - czyli jest czymś bardzo prostym, a jednocześnie zjawiskiem bardzo złożonym i tajemniczym. Można powiedzieć, że jest ona wolą dawania dobra drugiej osobie. Prawdziwa miłość czyni drugiego człowieka lepszym. Istotnym i zasadniczym składnikiem miłości jest służenie temu, kogo się kocha.


Dla dobra małżonka

Miłość małżeńska stanowi specyficzny rodzaj miłości. W rocie przysięgi małżeńskiej zawarte są słowa: "ślubuję Ci miłość". Co to oznacza i jak to rozumieć? Napisałem wyżej, że miłość to służenie temu, kogo się kocha. W naszej świadomości określenie "służący" budzi nie najlepsze skojarzenia, jako że służący zaliczany był do ludzi tzw. drugiej kategorii. Należy jednak zauważyć, że słowo "służyć" może nieść ze sobą zupełnie inne znaczenie. Słowo to oznacza także działanie dla dobra tego, komu się służy. Miłość macierzyńska oznacza działanie dla dobra dziecka, miłość ojczyzny jest działaniem dla dobra kraju, natomiast miłość małżeńska urzeczywistnia się w działaniu skierowanym na dobro współmałżonka. W przysiędze małżeńskiej dodajemy słowo "małżeńska", np. uczciwość małżeńska. Uczciwość jest jedna, dodane słowo wskazuje na relację i kogo dotyczy ta przysięga. Ślubowanie życia w uczciwości - uczciwości względem małżonka (najbliższego bliźniego).


Małżeńska miłość Boża

"Tak mi dopomóż Panie Boże Wszechmogący" - tajemnicą chrześcijańskiej miłości małżeńskiej jest miłość Boża. Bóg chce, aby ludzie żyjący w małżeństwie chrześcijańskim kochali się jednocześnie i miłością naturalną (amor) i miłością Bożą (caritas) z tym, że miłość Boża, szanując wszystkie istotne składniki miłości naturalnej, ma być siłą dominującą w miłości małżeńskiej, przenikać sobą wszystkie jej przejawy, nadawać im właściwy kierunek i podnosić ją na wyższy poziom. Dlatego istotnym problemem chrześcijańskiej miłości małżeńskiej jest zrozumienie, jak doniosłą rolę i miejsce spełnia w niej miłość Boża. Małżeńska miłość Boża pochodzi od Boga i do Boga prowadzi. Każe ona troszczyć się przede wszystkim o najwyższe dobro kochanej osoby, o jej piękno duchowe, o wzrost życia w łasce i w miłości Bożej. Ta wola uświęcania drugiego człowieka, pomoc w jego wzroście duchowym jest charakterystyczną cechą chrześcijańskiej miłości małżeńskiej.


To nie euforia ani uniesienie…

Miłość małżeńska nie jest zatem jakimś specjalnym stanem uczuciowym, stanem euforii czy uniesienia, ale przede wszystkim wyborem określonej postawy wobec drugiej osoby.

www.weddingtv.pl

 Małżeństwo 
  © 2021 MBKP  
Our Parish
Home
Holy Masses
Devotions
Sacraments
Parish History
Photo Album
Ministry
Fathers
Sisters
Parish Groups
Prayers
Litanies
Info
Parish Office
Weekly Bulletin
Links
Forms
Archive
Contact Us