http://www.mbkp.com/ 780-439-8800 Kontakt | Contact Us

Nasza Parafia
Strona Główna
Msze Święte
Nabożeństwa
Sakramenty
Historia Parafii
Album Zdjęć
Duszpasterstwo
Duszpasterze
Siostry Zakonne
Grupy Parafialne
Modlitwy
Litanie
Info
Kancelaria Parafialna
Biuletyn
Linki
Formularze
Archiwum
Kontakt
Msza święta ślubna
 Małżeństwo 

Msza święta ślubna

Sakrament małżeństwa ma miejsce podczas Mszy świętej i przez to ceremonia ma nieco innych charakter. Przed ślubem warto zapytać księdza, który będzie odprawiał Mszę św., jak będą wyglądały jej elementy i uzgodnić z nim wszystkie szczegóły. Na stronach Wedding TV ksiądz Piotr Skibniewski postara się wyjaśnić symbolikę ceremonii ślubu.


Powitanie i droga do Chrystusa

Przed rozpoczęciem Mszy świętej kapłan wychodzi na powitanie pary młodej oczekującej go w przedsionku kościoła. Ten gest powitania na pewno zmniejsza napięcie towarzyszące wydarzeniu i stres przyszłych małżonków, jednak jego zadanie i symbolika jest głębsza. Ksiądz prowadzi następnie młodą parę do ołtarza - ta droga przez kościół jest niejako symbolem drogi i przyjścia do Chrystusa.


Liturgia Słowa

Następnym elementem ceremonii jest Liturgia Słowa. Słowo Boże rodzi wiarę, umacnia naszą wiarę. "Wiara rodzi się ze słuchania", jak powiada święty Paweł (Rz 10,17) - dlatego tak ważny jest ten element ceremonii - czytania oraz homilia. Kapłan ma wybór czytań na ceremonię ślubu - często przypominana jest ewangelia o weselu w Kanie Galilejskiej. Kościół odczytuje przyjęcie przez Chrystusa zaproszenia na wesele jako uświęcenie przez Boga małżonków i przypomina, ze sakrament małżeństwa powinien być właśnie zaproszeniem Chrystusa do życia małżonków. Modlitwą do Niego, by zechciał im pomagać w ich życiu małżeńskim.


Modlitwa do Ducha Świętego i Sakrament Małżeństwa

Po kazaniu jest modlitwa o przywołanie Ducha Świętego. Stanowi ona prośbę do Boga o obdarzenie małżonków światłem, mocą i mądrością. Teraz następuje udzielenie sakramentu małżeństwa - wbrew powszechnie panującej opinii - to nie ksiądz, ale małżonkowie wzajemnie udzielają sobie tego sakramentu, a kapłan jest tylko jego świadkiem. Ważne, by małżonkowie byli świadomi wagi składanej przysięgi i byli do ceremonii odpowiednio przygotowani poprzez dobrą spowiedź i otwartość na dary Boże.

Małżeństwo przypomina nam na ziemi oblubieńczą miłość Chrystusa, jest obrazem tej miłości, wskazówką i jednocześnie zadaniem dla małżonków, bo każdy dar Boga jest jednocześnie zadaniem.

www.weddingtv.pl

 Małżeństwo 
  © 2021 MBKP  
Our Parish
Home
Holy Masses
Devotions
Sacraments
Parish History
Photo Album
Ministry
Fathers
Sisters
Parish Groups
Prayers
Litanies
Info
Parish Office
Weekly Bulletin
Links
Forms
Archive
Contact Us