http://www.mbkp.com/ 780-439-8800 Kontakt | Contact Us

Nasza Parafia
Strona Główna
Msze Święte
Nabożeństwa
Sakramenty
Historia Parafii
Album Zdjęć
Duszpasterstwo
Duszpasterze
Siostry Zakonne
Grupy Parafialne
Modlitwy
Litanie
Info
Kancelaria Parafialna
Biuletyn
Linki
Formularze
Archiwum
Kontakt
Kiedy Kościół nie udziela ślubu?
 Małżeństwo 

Kiedy Kościół nie udziela ślubu?

Chrześcijańscy narzeczeni powinni wiedzieć, że są takie dni, miesiące i okresy w roku, kiedy Kościół katolicki nie udziela Sakramentu Małżeństwa. W sumie w roku jest tych dni niewiele i bez trudu można znaleźć inny termin, który będzie bardziej odpowiedni na ślub. Do dni i okresów, w których nie powinno się sprawować ceremonii ślubu należą: piątki, dni Adwentu i Wielkiego Postu. Piątek jest dniem wspomnienia męki Pańskiej, Adwent jest czasem wyciszenia przed Bożym Narodzeniem, a Wielki Post okresem żalu za grzechy. Ponadto jest jeszcze kilka terminów, w których branie ślubu nie jest dobrze widziane - ale to już bardziej z wyboru samych narzeczonych. I tak nie zdarzają się raczej zakochani pragnący pobrać się 1 listopada w dzień Wszystkich Świętych, bo choć jest to święto radosne, jego sąsiedztwo z przypadającym dzień później Dniem Zadusznym nie nastraja młodych weselnie.


Piątek

Wbrew współczesnym przekonaniom piątek to nie "początek weekendu" i okazja do jak najszybszego odreagowania stresów z całego tygodnia, ale przede wszystkim jest to dzień wspomnienia Męki Pańskiej. Jako taki powinien być dniem zadumy i okazją do głębszego zastanowienia się nad kondycją swego człowieczeństwa. Kodeks Prawa Kanonicznego stanowi, że we wszystkie piątki w roku wierni powinni zachowywać post i wstrzemięźliwość. Chrześcijanie zatem nie tylko w piątki nie jedzą mięsa, ale też nie uczestniczą w zabawach ani ich nie organizują, by nie zachęcać innych do łamania postu. W piątki zatem nie jest udzielany Sakrament Małżeństwa.


Adwent

Adwent to czas radosnego oczekiwania na ponowne przyjście Jezusa Chrystusa. Skoro jest czasem przygotowania do ponownego pojawienia się na świecie Boga, jest wezwaniem do pokuty i poprawy życia. Kościół staje się cichszy, ołtarze nie są przystrajane. Choć Adwent nie jest okresem tak smutnym jak Wielki Post, ze względu na towarzyszące mu wezwanie Świętego Pawła: "odrzućmy więc uczynki ciemności, a przyobleczmy się w zbroję światła. Żyjmy przyzwoicie, jak w jasny dzień..." - jest czasem nastawionym raczej na zastanowienie się nad swym życiem, na wyrzeczenie się zabawy, a poświęcenie większej uwagi potrzebom innych i niesienie im pomocy. Świętowanie zaczyna się zatem nie w czasie Adwentu, ale od Świąt Bożego Narodzenia - już drugiego dnia Świąt Kościół udziela Sakramentu Małżeństwa.


Wielki Post

Poprzedzający Wielkanoc Wielki Post jest czasem pokuty i nawrócenia. To okres podejmowania wyrzeczeń, a w Kościele czas wyciszenia. Zakazane jest ozdabianie ołtarzy kwiatami, muzyka w Kościele staje się cichsza, z rzadka także odzywają się dzwony. W okresie Wielkiego Postu zaleca się post i wstrzemięźliwość nie tylko od jedzenia, ale także od tych rzeczy i spraw, które sprawiają przyjemność, a nawet uzależniają - jak kupowanie czy rozrywki, zabroniony jest udział w zabawach. Jak wzywa wiernych pieśń wielkopostna: "A na ostatek zapłacz ty człowiecze; To przez twe zbrodnie Krew z Chrystusa ciecze; Dla ciebie umarł Syn Boga Jedyny, By cię wybawić z grzechów twoich winy." Każda niedziela w Wielkim Poście jest dniem bez postu, bo jest wspomnieniem Zmartwychwstania, jednak ślub lepiej przełożyć na okres od Wielkanocy - bo Dzień Zmartwychwstania Pańskiego rozpoczyna długi radosny okres w Kościele, gdy można bez trudu zawrzeć Sakrament Małżeństwa.

www.weddingtv.pl

 Małżeństwo 
  © 2021 MBKP  
Our Parish
Home
Holy Masses
Devotions
Sacraments
Parish History
Photo Album
Ministry
Fathers
Sisters
Parish Groups
Prayers
Litanies
Info
Parish Office
Weekly Bulletin
Links
Forms
Archive
Contact Us