http://www.mbkp.com/ 780-439-8800 Kontakt | Contact Us

Nasza Parafia
Strona Główna
Msze Święte
Nabożeństwa
Sakramenty
Historia Parafii
Album Zdjęć
Duszpasterstwo
Duszpasterze
Siostry Zakonne
Grupy Parafialne
Modlitwy
Litanie
Info
Kancelaria Parafialna
Biuletyn
Linki
Formularze
Archiwum
Kontakt
Dlaczego jest to związek nierozerwalny i święty...
 Małżeństwo 

Dlaczego jest to związek nierozerwalny i święty...

Czym jest ślub w Kościele? Kto go udziela? Jak się do uroczystości przygotować? Wiedza związana z udzielanym przez Kościół katolicki sakramentem małżeństwa jest bogata i bardzo ciekawa. Na pytania narzeczonych odpowiada ksiądz Rafał Wiśniewski.


Małżeństwo: wspólnota na całe życie

Do zawarcia sakramentu małżeństwa dochodzi pomiędzy mężczyzną i kobietą, którzy tworzą ze sobą wspólnotę całego życia. Małżeństwo, podniesione do rangi sakramentu, ma na celu dobro małżonków - wzajemną miłość, oraz zrodzenie i wychowanie potomstwa. Wyjątkowość tego sakramentu, jeśli można użyć tego określenia, wskazuje na istotne przymioty małżeństwa, którymi są jedność - monogamia i nierozerwalność - dozgonność, trwanie aż do śmierci. Nowy Testament widzi w małżeństwie obraz więzi łączącej Chrystusa z Kościołem. Dlatego też dla Kościoła katolickiego więź ta stanowi podstawę nierozerwalności związku małżeńskiego.


Ważne jest tylko małżeństwo zawarte w Kościele

Małżeństwo, zgodnie z zamysłem Boga, służy zbawieniu człowieka, które Jezus Chrystus podniósł do godności sakramentu (tego, co święte). Każdy ochrzczony zawierając małżeństwo powinien mieć świadomość, że zawarte małżeństwo jest równocześnie małżeństwem sakramentalnym i żaden ochrzczony nie może zawrzeć ważnego małżeństwa, które nie byłoby równocześnie sakramentem.


Ślubu udzielają sobie nowożeńcy

Małżeństwo jest sakramentem, którego udzielają sobie nowożeńcy w obecności księdza i dwóch pełnoletnich świadków. Sakrament małżeństwa nie jest udzielany przez księdza, bo to narzeczeni ślubują sobie nawzajem miłość, wierność i uczciwość małżeńską, wzywając pomocy w dochowaniu tego ślubu Boga wszechmogącego i wszystkich świętych.


Łączy to, co boskie i co ludzkie…

Ważne małżeństwo pomiędzy ochrzczonymi nazywa się zawartym, jeśli nie zostało dopełnione; zawartym i dopełnionym, jeśli małżonkowie podjęli w sposób ludzki (świadomy i dobrowolny) akt małżeński. Przez sakrament małżeństwa Duch Św. sprawia, że jak "Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie" (por. Ef 5,25), tak małżonkowie starają się podtrzymywać i umacniać swoje małżeństwo przez wzajemne oddanie i niepodzielną miłość, aby łącząc czynniki boskie i ludzkie, wśród pomyślności i przeciwności trwali w wierności ciałem i duchem, dalecy od wszelkiego cudzołóstwa i rozwodu.

www.weddingtv.pl

 Małżeństwo 
  © 2021 MBKP  
Our Parish
Home
Holy Masses
Devotions
Sacraments
Parish History
Photo Album
Ministry
Fathers
Sisters
Parish Groups
Prayers
Litanies
Info
Parish Office
Weekly Bulletin
Links
Forms
Archive
Contact Us