http://www.mbkp.com/ 780-439-8800 Kontakt | Contact Us

Nasza Parafia
Strona Główna
Msze Święte
Nabożeństwa
Sakramenty
Historia Parafii
Album Zdjęć
Duszpasterstwo
Duszpasterze
Siostry Zakonne
Grupy Parafialne
Modlitwy
Litanie
Info
Kancelaria Parafialna
Biuletyn
Linki
Formularze
Archiwum
Kontakt
Sakrament Kapłaństwa
 Sakramenty 

Sakrament Kapłaństwa

Proście więc Pana żniwa, aby posłał robotników na żniwo swoje
Mt 9, 38

Kapłaństwo jest wyróżnieniem, ale wyróżnieniem szczególnym – do służby na rzecz wspólnoty. To urząd sprawowany na rzecz Kościoła, a nie dla siebie.

Sakrament kapłaństwa udziela władzy szafowania sakramentami świętymi i łaski do godnego ich sprawowania. Sakrament ten udzielany jest poprzez modlitwę i włożenie rąk. Tak świecenia otrzymywali diakoni w pierwszych wspólnotach chrześcijańskich z rąk Apostołów i tak dzieje się do dzisiaj. Święceń kapłańskich mogą udzielać biskupi, którzy są następcami Apostołów. Sakrament kapłaństwa obejmuje święcenia biskupie, kapłańskie i diakonalne.

Biskup otrzymuje święcenia i władzę biskupią poprzez modlitwę i włożenie rąk przez innych biskupów. Kieruje diecezją i ponosi odpowiedzialność za głoszenie słowa Bożego w zgodzie z biskupem Rzymu i Kolegium Apostolskim. Do obowiązków biskupa należy min. udzielanie sakramentu bierzmowania, udzielania święceń diakonom, kapłanom i innym biskupom, poświęcanie kościołów.

Kapłani kierują w imieniu biskupa parafiami, głoszą słowo Boże i nauczają. Posiadają władzę sprawowania Eucharystii, udzielają sakramentów pokuty i namaszczenia chorych, a także uroczystego sakramentu chrztu oraz asystują przy zawieraniu małżeństwa (oba te uprawnienia posiadają również diakoni). Kapłani zobowiązani są do troski o potrzebujących i starania o jedność parafii.

Diakoni służą wiernym poprzez głoszenie słowa Bożego i nauczanie. W parafiach, gdzie nie ma kapłanów, diakon przewodniczy liturgii słowa i udziela Komunii świętej.

www.mydlniki.diecezja.pl

 Sakramenty 
  © 2021 MBKP  
Our Parish
Home
Holy Masses
Devotions
Sacraments
Parish History
Photo Album
Ministry
Fathers
Sisters
Parish Groups
Prayers
Litanies
Info
Parish Office
Weekly Bulletin
Links
Forms
Archive
Contact Us