Icon

Witamy na stronie

Parafii Matki Bożej Królowej Polski

w Edmonton, Alberta, Kanada

Latest News

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
 
Zesłanie Ducha Świętego 28 maja 2023
W dzisiejszą uroczystość Zesłania Ducha Świętego, nazywaną w Polsce Zielonymi Świątkami, kończy się okres Wielkanocy. Kościół modli się: „Panie, nasz Boże, spraw, aby zgodnie z obietnicą Twojego Syna Duch Święty dał nam głębiej zrozumieć tajemnice Eucharystii i doprowadził nas do całej prawdy”. On umacnia to, co słabe, prostuje to, co błędne, rozgrzewa oziębłe i przynosi błogosławieństwo pokoju. A my, poddając się Jego światłu i Jego ciepłu, jak uczniowie zgromadzeni wokół Maryi w Wieczerniku, możemy o tym zaświadczyć w codziennym życiu. Nie lękajmy się, On wszystkiego nas nauczy. Tylko otwórzmy się na Jego światło i pamiętajmy, że każda Eucharystia jest wciąż dokonującą się Pięćdziesiątnicą!
...
Jutro, w poniedziałek, 29 maja (tradycyjnie drugi dzień Zielonych Świąt), obchodzimy święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła. Podczas Soboru Watykańskiego II biskupi polscy złożyli w Stolicy Apostolskiej prośbę o ogłoszenie Najświętszej Maryi Panny Matką Kościoła i oddanie całej ludzkości Jej Macierzyńskiemu Sercu. Zamykając drugą sesję soborową, papież Święty Paweł VI ogłosił Maryję Matką Kościoła. Poniedziałkowe święto podkreśla rolę, jaką Maryja pełni w historii zbawienia i w mistycznym Ciele Chrystusa – Kościele. 
                                                                       
W środę, 31 maja, przypada święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. Ona jest świątynią Ducha Świętego od chwili Zwiastowania i niesie go innym, jak swojej krewnej – Elżbiecie podczas nawiedzenia, aby mógł się dalej rozlewać na całe stworzenie. W środę nasze prośby składamy u stóp Tej, którą nazywamy Matką naszą najlepszą i Pośredniczką u Boga. Zapraszam na Nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy oraz na świąteczną wieczorną Eucharystię o godz. 19:00.
 
W tym tygodniu wchodzimy w miesiąc czerwiec poświęcony Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. W naszym kościele codziennie będziemy celebrowali nabożeństwa czerwcowe na pół godziny przed Mszą Świętą, podczas których śpiewamy Litanię do Serca Pana Jezusa. Licznie uczęszczajmy na te nabożeństwa, aby wynagrodzić Panu Bogu wszystkie nasze grzechy i nieprawości. Podobnie jak w maju, niech ta czerwcowa modlitwa będzie też celebrowana w domach, przy przydrożnych kapliczkach i krzyżach. Jest bowiem wyrazem naszej wiary w wielkie miłosierdzie Boże.
                                         
W czwartek, 1 czerwca, będziemy przeżywali święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana. W Kościele w Polsce jest ono obchodzone od 2013 roku. Niech to będzie dzień szczególnej modlitwy naszej wspólnoty parafialnej za powołanych do kapłaństwa, o ich świętość i wytrwałość w kapłańskim posługiwaniu. Naszą modlitewną pamięcią obejmiemy też diakonów i kleryków naszej diecezji, którzy przygotowują się do kapłaństwa.
 
W sobotę przypada też 13. rocznica uroczystej beatyfikacji ks. Jerzego Popiełuszki w Warszawie. Przez wstawiennictwo tego polskiego Błogosławionego Kaplana będziemy prosili o sprawiedliwość społeczną w naszej ojczyźnie oraz o mądrość i roztropność dla rządzących naszym narodem.
 
W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. Pierwszy piątek jest dniem Komunii Świętej wynagradzającej za grzechy osobiste i całego świata. Pamiętajmy, że Chrystusa Eucharystycznego możemy przyjąć tylko czystym sercem. Wieczorna Msza Święta wynagradzająca oraz pierwszopiątkowe nabożeństwo w naszym kościele o godz. 19:00. 
Spowiedź Święta od godziny 18:00 a Adoracja Najświętszego Sakramentu po Mszy Świętej do godz. 21:00, w tym czasie również okazja do spowiedzi świętej.  W pierwszą sobotę Msza Święta o godz. 10:00, a wcześniej od godz. 9:00 adoracja Najświętszego Sakramentu oraz nabożeństwo do Matki Bożej.
 
W pierwszą niedzielę miesiąca 4 czerwca o godz. 10:30 odbędzie się w naszej parafii nabożeństwo dla członków Żywego Różańca. Członkowie naszych Róż Różańcowych otrzymają specjalne błogosławieństwo a każdy z nich dostanie tajemnicę różańca świętego na nadchodzący miesiąc. Prosimy osoby odpowiedzialne (zelatorów) o przypomnienie wszystkim członkom naszej różańcowej wspólnoty o tej uroczystości.
 
W niedzielę 11 czerwca zapraszamy naszych parafian do udziału w uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa wraz z procesją. Pamiętajmy, że uczestnicząc w procesji eucharystycznej dajemy świadectwo naszej wiary w Boga. Wyjdźmy na ulice z radością i wdzięcznością Jezusowi za Jego obecność wśród nas pod postaciami eucharystycznymi oraz prosząc naszego Pana aby błogosławił naszym rodzinom i naszej parafii.

DUCHOWA ADOPCJA DZIECKA POCZETEGO

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego jest Dniem Świętości Życia i Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Dziś w Niedzielę 26 marca uroczyście rozpoczynamy dziewięciomiesięczną nowennę podczas każdej Mszy Św.Pamiętajmy w modlitwie nie tylko za poczęte dzieci, ale również za ich matki i ojców. Prośmy, aby życie było szanowane od poczęcia aż do naturalnej śmierci, by osoby starsze czy nieuleczalnie chore mogły godnie przeżywać swoje ostatnie dni na tej ziemi, nie lękając się o to, że zostaną nagle tego życia pozbawione.

Poniżej modlitwa, którą osoby podejmujące się duchowej adopcji zobowiązują się odmawiać każdego dnia wraz z 10-tką różańca świętego:

Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki, 
Maryi, która urodziła Cię z miłością, 
oraz za wstawiennictwem św. Józefa, 
człowieka zawierzenia, który opiekował 
się Tobą po narodzeniu, proszę Cię w intencji 
tego nienarodzonego dziecka, które duchowo 
adoptowałem, a które znajduje się w 
niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, 
daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje 
dziecko pozostawili przy życiu, które 
Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.

Po 9-ciu miesiącach wytrwałej modlitwy możemy mieć pewność, że przyczyniliśmy się do uratowania jednego, konkretnego życia dziecka.