Icon

Zgromadzenie Sióstr Najświętszego Imienia Jezus

Zgromadzenie Sióstr Najświętszego Imienia Jezus pod opieką Maryi Panny Wspomożenia Wiernych, założone w 1887 r. Jego powstanie i charakter ściśle wiążą się z kasatą zakonów w zaborze rosyjskim, po upadku powstania styczniowego. Zaborcy chcieli doprowadzić do całkowitego zniszczenia życia religijnego Polaków przez kasatę zakonow i zgromadzeń zakonnych. Do konfesjonału Ojca Założyciela przychodziło wiele dziewcząt pragnących służyć Bogu. Dziewczętom radził, aby prowadziły życie zakonne ukryte, bez habitu. W taki sposób mogły uniknąć prześladowania i prowadzić swoją działalność niezauważalną przez zaborców.

Współzałożycielką Zgromadzenia była Sługa Boża Franciszka Maria Witkowska. Mając dwadzieścia lat, na polecenie błogosławionego ojca Honorata, zorganizowała życie i działalność pierwszych sióstr. Na początku istnienia siostry prowadziły apostolską posługę wśród rękodzielniczek, zmierzając do religijnego i moralnego odrodzenia tej grupy społecznej. Matka Franciszka Witkowska odznaczała się umiłowaniem Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie oraz szczególną czcią Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych, której wraz z siostrami, 10 grudnia 1893 r. złożyła ofiarę z życia za wolność i rozwój Kościoła. Celem zgromadzenia jest religijna odnowa środowiska, w którym siostry żyją. Siostry Imienia Jezus nie noszą habitu, zgodnie z charyzmatem prowadzą życie zakonne na sposób cichego i ukrytego życia Jezusa Chrystusa i Jego Matki w Nazarecie, bez żadnych zewnętrznych oznak zakonnych.

Najbardziej charakterystycznym elementem duchowym w charyzmacie zgromadzenia jest poświęcenie się sióstr za wolność i rozwój Kościoła. Aktu tego dokonuje się w momencie ślubów wieczystych. Oznacza to, że siostry ofiarują wszystkie modlitwy, prace i cierpienia, łącznie z gotowością oddania życia, za Kościół. Stałą praktyką jest też modlitwa za kapłanów. Siostry Imienia Jezus naśladują ciche i ukryte życie eucharystyczne, zamieszkując wśród ludzi w sposób sakramentalny, przybliżając im Jezusa i ukazując wartość pracy, pełnionej w duchu ewangelicznym.

Czynią to poprzez swiadectwo swojego życia, modlitwę, pokutę, pracę w różnych zawodach, zarówno w instytucjach kościelnych, jak też swieckich. Celem apostolskim Zgromadzenia jest także otoczenie opieką moralną dziewcząt i kobiet pracujących zawodowo. Podejmują pracę misyjną na różnych kontynentach świata. Obecnie Zgromadzenie rozwija swą działalność w 24 placówkach, w Polsce, oraz za granicą w Anglii, Kanadzie, Namibii, Litwie i Słowacji. Włączają się w różne prace przy parafiach: przygotowują dzieci i młodzież do sakramentów świętych, opiekują się parafialnymi grupami dziecięcymi, młodzieżowymi i osób dorosłych. Wspomagają także miejscowych księży w przygotowywaniu różnych uroczystości, dbają o wystrój kościołów, itp. Wzorem Matki Założycielki chcą „ukochać Boga i dać Go innym ukochać”.

Proces formacji podstawowlej:

Postulat: Jest okresem weryfikacji i uzasadniania wyboru drogi życia. Trwa pół roku.

Nowicjat: Jest czasem bezpośredniego przygotowania do złożenia pierwszych ślubów. Wypełnia pogłębianie znajomości Pisma Św. oraz Ustaw Zgromadzenia. Trwa dwa lata.

Juniorat: W tym czsie siostry rozwijają głęboką więź z Jezusem oraz przygotowują się zgodnie z potrzebami zgromadzenia, swoimi zainteresowaniami, zdolnościami i możliwościami, do przyszłej pracy. Trwa sześć lat.

Po okresie formacji podstawowej siostry składaja śluby wieczyste wraz z ofiarą za wolność i rozwój Kościoła Świętego.

W dniu 7 marca 1976 roku Siostry Imienia Jezus zostały zaproszone przez J.E. Ks. Biskupa Raymond Roy, diecezji St. Paul w Prowincji Alberta, do pomocy Kościołowi powszechnemu w Kanadzie. Pierwszym miejscem, w którym siostry zamieszkały była miejscowość Radway, w niedalekiej odległości od Edmonton. Po zakupieniu domu w miejscowości Smoky Lake, siostry znalazły tam stałe miejsce i rozpoczęły tam swoją działalność przy kościele „Our Lady of the Atonement” oraz podjęły pracę wśród chorych w szpitalach i opiekę w prywatnych domach ludzi starszych. W roku 1990, Siostry zakupiły dom w Edmonton na terenie Parafii Matki Bożej Królowej Polski i zaczęły pracę wśród chorych i dzieci. Poza pracą zawodową i regularnymi zajęciami, i modlitwą, Siostry pracują charytatywnie w kościele MBKP, służą pomoca kościołowi lokalnemu.


Galerie Zdjęć:


Eucharystia
   
Zgromadzenie
   
Praca

 


Kontakt:

Siostry Najświętszego Imienia Jezus

Tel.: 780-440-1082