Icon

Sakramenty

W sakramentach Kościoła zbawiająca wspólnota Boga z człowiekiem staje się widzialna, słyszalna, doświadczalna i obecna. Sakramenty mają swe źródło w Jezusie Chrystusie, w Jego życiu, śmierci i zmartwychwstaniu, ponieważ On jest ucieleśnieniem miłości Boga do ludzi. Papież Leon Wielki (+461) powiedział: „Wszystko to, co w zbawczym dziele Jezusa Chrystusa było widzialne, słyszalne i doświadczalne, działa nadal w sakramentach Kościoła”.acrament of Confession in order that they might

Icon

Sakrament Chrztu Świętego

Chrzest jest przystąpieniem do społeczności Kościoła oraz wejściem na drogę, która ma człowieka doprowadzić do wiecznego życia z Bogiem w gronie zbawionych. Przez chrzest człowiek dostępuje odpuszczenia grzechu pierworodnego i wszystkich grzechów osobistych, rodzi się do nowego życia, przez które staje się przybranym synem Ojca, członkiem Kościoła Chrystusowego, świątynią Ducha Świętego.

Więcej
Icon

Sakrament Bierzmowania

W sakramencie bierzmowania wierni otrzymują Ducha Świętego, który w dzień Pięćdziesiątnicy został zesłany przez Pana na Apostołów. Poprzez sakrament bierzmowania, który jest darem Ducha Świętego, wierni zostają umocnieni w wierze i męstwie, aby potrafili świadczyć o Bogu i Kościele. Sakrament bierzmowania przyjmuje się jednokrotnie, bowiem w tym sakramencie dusze bierzmowanych otrzymują niezniszczalny charakter, czyli znamię Pańskie.

Więcej
Icon

Najświętszy Sakrament

Eucharystia jest spotkaniem z osobowym Bogiem pod postaciami Chleba i Wina, a więc Komunią z Ciałem i Krwią Chrystusa. Kiedy kapłan wypowiada słowa konsekracji, chleb i wino przemieniają się w Ciało i Krew naszego Zbawiciela. Od tej chwili nie ma już chleba i wina, ale jest Ciało i Krew Chrystusa.

Więcej
Icon

Sakrament Pokuty i Pojednania

Sakrament pokuty i pojednania ustanowiony w dniu zmartwychwstania Chrystusa to sakrament, w którym za każdym razem uobecnia się cud duchowego zmartwychwstania człowieka. Szafowany w Kościele katolickim i prawosławnym, jest wielkim darem dla wiernych: grzesznik może w nim odzyskać pełnię równowagi, radości i pokoju, czasami po wielu latach.

Więcej
Icon

Sakrament Namaszczenia Chorych

To sakrament przewidziany dla ciężko chorych. Udzielając sakramentu namaszczenia chorych kapłan modli się wraz z domownikami za chorego. Namaszcza jego czoło i ręce olejem świętym, wypowiadając przy tym słowa: „Przez to święte namaszczenie niech Pan w swoim nieskończonym miłosierdziu wspomoże ciebie łaską Ducha Świętego. Amen. Pan, który odpuszcza ci grzechy, niech cię wybawi i łaskawie podźwignie. Amen”.

Więcej
Icon

Sakrament Małżeństwa

Sakrament małżeństwa jest szczególnym sakramentem – jeśli pozostałych udzielają kapłani, to sakramentu małżeństwa udzielają sobie małżonkowie wzajemnie. Sakrament małżeństwa symbolizuje nieprzemijająca miłość Chrystusa do Kościoła. Ta nierozerwalność małżeństwa jest tak ważna, że Jezus wyniósł ją do godności sakramentu.

Więcej
Icon

Sakrament Kapłaństwa

Kapłaństwo jest wyróżnieniem, ale wyróżnieniem szczególnym – do służby na rzecz wspólnoty. To urząd sprawowany na rzecz Kościoła, a nie dla siebie. Sakrament kapłaństwa udziela władzy szafowania sakramentami świętymi i łaski do godnego ich sprawowania

Więcej

Sakramenty sprawiają więc, że tworząca wspólnotę miłość Boga staje się dla ludzi widzialna i słyszalna: Sakramenty nie tylko wskazują nowe życie, one nam je dają. Nie tylko mówią o naszym zbawieniu, one je dają. One nie tylko mówią o bliskości Pana, w nich Pan przychodzi do nas.